Quy Định Đấu Giá Tài Sản

Quy Định Đấu Giá Tài Sản

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Khóa 14.
Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline