THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 01 CHIẾC XE CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 01 CHIẾC XE CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK
Ngày đăng: 02/11/2022 12:42 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CHÍNH NGHĨA                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

                Số: 35/TB-ĐGHDCN                                           Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Bình Dương. Địa chỉ: 330 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá cụ thể như sau: Xe ôtô chở tiền MITSUBISHI PAJERO, sản xuất 2005, biển số 61F-1123.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).    

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/10/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/10/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/10/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/10/2022

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/10/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/10/2022.

- Địa điểm xem tài sản: 330 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/10/2022, 24/10/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 25/10/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 26.000.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 26/10/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 – 0376915696 (Ms.Trân)

 

Nơi nhận                                                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                        TRẦN THANH MINH

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-CN Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                                 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline