THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ 02 CHIẾC XE CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ 02 CHIẾC XE CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 30/06/2022 03:25 PM

                      CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 CHÍNH NGHĨA                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Số: 17/TB-ĐGHDCN                                                                        Bình Dương, ngày 06 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Bình Dương. Địa chỉ: 330 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá cụ thể như sau:

Tài sản 01: Xe ôtô chở tiền MITSUBISHI PAJERO, sản xuất 2005, biển số 61F-1123.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng).

Tài sản 02: Xe ôtô con TOYOTA COROLLA, sản xuất 2005, biển số 61H-7900.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 205.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm triệu đồng).     

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.   

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/6/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với Tài sản 01, Tài sản 02: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 14/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 15/6/2022

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/6/2022.

- Địa điểm xem tài sản: 330 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2022, 17/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/6/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

+ Tài sản 01: 42.000.000 đồng

+ Tài sản 02: 41.000.000 đồng

- Thời điểm đấu giá:

+ Tài sản 01: 09 giờ 30 phút ngày 22/6/2022

+ Tài sản 02 : 10 giờ 00 phút ngày 22/6/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368.

 

Nơi nhận                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                                                         TRẦN THANH MINH

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-CN Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

 

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 3, ngày 07/6/2022

- Kỳ 2: Thứ 6, ngày 10/6/2022

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline