THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Xe ô tô Toyota, loại Toyota – Corolla Altis; biển kiểm soát 61F- 1467 sản xuất năm 2002/ Việt Nam.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Xe ô tô Toyota, loại Toyota – Corolla Altis; biển kiểm soát 61F- 1467 sản xuất năm 2002/ Việt Nam.
Ngày đăng: 15/11/2021 01:59 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

        Số: 08/TB-ĐGHDCN                             Bình Dương, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: Tầng 2, Số 1113 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp. Địa chỉ: Số 3, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.                       

 Tài sản đấu giá : Xe ô tô Toyota, loại Toyota – Corolla Altis; biển kiểm soát 61F- 1467 sản xuất năm 2002/ Việt Nam.

         *Giá khởi điểm: : 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.  

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 17/8/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/8/2021 đến ngày 13/8/2021 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 16/8/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/8/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Số 3, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.                       

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/8/2021  đến 17 giờ 00 phút ngày 17/8/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

        - Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng.

        - Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 20/8/2021.

        - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

        - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

        - Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

         - Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0909809898 – Minh).

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline