THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 08/04/2022 03:47 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 10/TB-ĐGHDCN                                                                                              Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 439 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá : tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu 02 máy điều hòa không khí ( danh sách đính kèm).

*Giá khởi điểm: 25.809.258 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, tám trăm lẻ chín ngàn, hai trăm năm mươi tám đồng). 

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.   

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 13/4/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 19/4/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho Chi Cục quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp - KP. Bình Đức, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng.

- Thời điểm đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 26/4/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs. Thủy).

 

                GIÁM ĐỐC

                      

         

 

                                                                                                                                  TRẦN THANH MINH

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline