THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TẠM GIỮ ĐÃ HẾT THỜI HẠN BỊ TẠM GIỮ GỒM CÓ 360 XE MÔ TÔ CÁC LOẠI THEO DANH SÁCH CỦA CÔNG AN THỊ XÃ TÂN UYÊN

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TẠM GIỮ ĐÃ HẾT THỜI HẠN BỊ TẠM GIỮ GỒM CÓ 360 XE MÔ TÔ CÁC LOẠI THEO DANH SÁCH CỦA CÔNG AN THỊ XÃ TÂN UYÊN
Ngày đăng: 30/06/2022 03:51 PM

            CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      CHÍNH NGHĨA                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Số: 22/TB-ĐGHDCN                                                                                     Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công an Thị xã Tân Uyên. Địa chỉ: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: tang vật, phương tiện tạm giữ đã hết thời hạn bị tạm giữ gồm có 360 xe mô tô các loại theo danh sách của Công an thị xã Tân Uyên.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 356.100.000 đồng (Ba trăm năm mươi sáu triệu, một trăm ngàn đồng).  

* Lưu ý: Đục số khung, đục số máy lủng lỗ, cắt sườn làm đôi.

 - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/7/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 05/7/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 06/7/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 07/7/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.    

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2022, ngày 06/7/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/7/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 71.000.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 12/7/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0911820917 – Ms.Hoàn.

 

Nơi nhận                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                                         TRẦN THANH MINH

- Công an Thị xã Tân Uyên;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

 

        

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 7, ngày 25/6/2022

- Kỳ 2: Thứ 4, ngày 29/6/2022

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline