Thông tin - thông báo

Thông tin - thông báo

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ LÔ 51 XE Ô TÔ, MÔ TÔ CÁC LOẠI CỦA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

23/08/2023 606 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ LÔ 51 XE Ô TÔ, MÔ TÔ CÁC LOẠI BÁN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH, BÁN PHẾ LIỆU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ, LƯU HÀNH VÀ CÁC LOẠI MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ… BÁN PHẾ LIỆU, BÁN VẬT LIỆU VẬT TƯ THU HỒI CỦA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ GIẤY IN NGHỆ THUẬT ĐÃ CẮT SẴN HÌNH TÚI, MỚI 100% CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

23/08/2023 515 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ GIẤY IN NGHỆ THUẬT ĐÃ CẮT SẴN HÌNH TÚI ( GỒM KÍCH THƯỚC 106*83 CM, 89*37 CM , 89*61 CM, 74*66 CM, 86*44.5 CM), MỚI 100% CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ KHUNG SẮT (DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG), HÀNG MỚI 100% CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

23/08/2023 498 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ KHUNG SẮT (DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG), HÀNG MỚI 100% CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ THANH LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHÀN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)

06/07/2023 714 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ THANH LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHÀN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

06/07/2023 660 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

06/07/2023 628 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LÀ 10 XE Ô TÔ TẬP LÁI CỦA TRUNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÍNH DƯƠNG

06/07/2023 635 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LÀ 10 XE Ô TÔ TẬP LÁI CỦA TRUNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÍNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

29/06/2023 0 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀI SẢN THANH LÝ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

29/06/2023 495 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀI SẢN THANH LÝ CỦA HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

29/06/2023 0 Lượt xem

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Xem chi tiết
Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline