THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÁI SẢN THANH LÝ VẬT TƯ THÁO DỠ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÁI SẢN THANH LÝ VẬT TƯ THÁO DỠ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC
Ngày đăng: 30/06/2022 03:14 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     

         Số: 14/TB-ĐGHDCN                                                      Bình Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THPT Trịnh Hoài Đức. Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá cụ thể như sau: thanh lý vật tư tháo dỡ các hạng mục công trình của Trường THPT Trịnh Hoài Đức.  

*Giá khởi điểm: 68.360.000 đồng (Sáu mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng)     

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 01/6/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 25/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 26/5/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.  

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31/5/2022, 01/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/6/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 13.600.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 06/6/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

 

Nơi nhận                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

 

- Báo chí                                                                                          TRẦN THANH MINH

- Trường THPT Trịnh Hoài Đức;                                        

- Các điểm niêm yết theo qui định;      

- Lưu HS,VP                                                                                

 

 

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 7, ngày 21/5/2022

- Kỳ 2: Thứ 4, ngày 25/5/2022

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline