THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA CÔNG AN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA CÔNG AN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 25/12/2022 10:52 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

      Số: 44/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: ấp Suối Sâu , xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Tài sản đấu giá:

Lô 01: gồm 496 (Bốn trăm chín mươi sáu) phương tiện giao thông đường bộ cụ thể:

- 33 xe mô tô 02 bánh: bán đăng ký lưu hành.

- 458 xe mô tô 02 bánh: bán phế liệu không được đăng ký lưu hành.

- 05 xe mô tô 03 bánh: bán phế liệu không được đăng ký lưu hành.

Lô 02: gồm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu cụ thể: 1,373 (Một phẩy ba trăm bảy mươi ba) m3 gỗ Bằng lăng tròn; 3,578 (Ba phẩy năm trăm bảy mươi tám) m3 gỗ Dầu tròn; 15 (Mười lăm) m3 Cát xây dựng; 57 (Năm mươi bảy) cái đồng hồ đeo tay; 219 (Hai trăm mười chín) cái điện thoại di động các loại; 391 (Ba trăm chín mươi mốt) cái Cáp sạc điện thoại di động các loại; 377 (Ba trăm bảy mươi bảy) cái Củ sạc điện thoại di động các loại; 202 (Hai trăm lẻ hai) Bộ sạc điện thoại di động các loại; 61 (Sáu mươi mốt) Pin sạc dự phòng các loại; 215 (Hai trăm mười lăm) cái Tai nghe có dây các loại; 69 (Sáu mươi chín) cái Tai nghe không dây các loại; 25 (Hai mươi lăm) cái Thẻ nhớ các loại; 04 (Bốn) hộp Miếng dán cường lực; 08 (Tám) cái loa Karaoke các loại; 40 (Bốn mươi) cái Micro; 06 (Sáu) cái nồi lẩu điện; 14 (Mười bốn) cái Đèn học các loại; 01 (Một) cái Quạt điện; 04 (Bốn) cái bình giữ nhiệt; 07 (Bảy) cái Ấm siêu tốc.

Lô 03: 4,242 (Bốn phẩy, hai trăm bốn mươi hai) m3 Căm xe xẻ hộp, 31 (Ba mươi mốt) điện thoại di động các loại.

Giá khởi điểm:

Lô 01 là: 320.430.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng).

Lô 02 là: 147.522.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng).

Lô 03 là: 87.614.000 đồng (Tám mươi bảy triệu, sáu trăm mười bốn ngàn đồng).

* Lưu ý: Đục số khung, đục số máy lủng lỗ, cắt sườn làm đôi.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản Lô 01, 02 là : 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. Lô 03 là : 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 28/11/2022, ngày 29/11/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 30/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho giữ xe của Công an huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/12/2022, ngày 02/12/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 05/12/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

  • Lô 01 là : 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng).
  • Lô 02 là : 29.000.000 đồng (Hai mươi chín triệu đồng).
  • Lô 03 là : 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 06/12/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                              TRẦN THANH MINH

- Công an huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;      

- Lưu HS,VP                                                                                

                                                                     

 

                                                              

                                                                                                 

 

        

 

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline