THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN :Vật tư thu hồi thanh lý trụ sở Trường mầm non Hòa Phú (cũ), Trường Tiểu hMọc Hòa Phú (cũ), Trường Trung học cơ sở Hòa Phú

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN :Vật tư thu hồi thanh lý trụ sở Trường mầm non Hòa Phú (cũ), Trường Tiểu hMọc Hòa Phú (cũ), Trường Trung học cơ sở Hòa Phú
Ngày đăng: 15/11/2021 08:42 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

        Số:06/TB-ĐGHDCN                             Bình Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

        Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: Tầng 2, Số 1113 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

        Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Trung Học Cơ Sở Hòa Phú.  

 Địa chỉ:  Khu phố 2, phường Hòa phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

        Tài sản đấu giá : Vật tư thu hồi thanh lý trụ sở Trường Mầm non Hòa Phú (cũ), Trường Tiểu học Hòa  Phú (cũ), Trường Trung học cơ sở Hòa Phú.

 *Giá khởi điểm: : 284.225.000 đồng (Hai trăm tám mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi lăm ngàn đồng ) cụ thể như sau:

Trường tiểu học Hòa Phú (cũ): 107.518.050 đồng.

Trường Mẫu giáo Hòa Phú (cơ sở 1): 47.130.453 đồng.

Trường Mẫu giáo Hòa Phú (cơ sở 2): 46.143.773 đồng.

Trường THCS Hòa Phú (cũ): 83.432.912 đồng.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.  

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 09/8/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 04/8/2021 đến ngày 05/8/2021 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 06/8/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 09/8/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/8/2021  đến 17 giờ 00 phút ngày 09/8/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

        - Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 56.000.000 đồng.

        - Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 12/8/2021.

        - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

        - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

        - Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

         - Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0909809898 – Minh).

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline