THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 02 XE Ô TÔ CỦA CÔNG TY TNHH SÂN GOLF PALM-SÔNG BÉ

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 02 XE Ô TÔ CỦA CÔNG TY TNHH SÂN GOLF PALM-SÔNG BÉ
Ngày đăng: 03/03/2023 03:39 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHÍNH NGHĨA                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

              Số:07/TB-ĐGHDCN                                 Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé. Địa chỉ: Số 77 Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá là:

- Tài sản 01: Xe ô tô con TOYOTA CAMRY 2.4G biển kiểm soát 61A-739.33.

- Tài sản 02: Xe ô tô khách TOYOTA HIACE TRH213L-JEMDKU biển kiểm soát 61B-031.72.

* Giá khởi điểm:

Tài sản 01: 215.621.256 đồng (Hai trăm mười lăm triệu, sáu trăm hai mươi mốt ngàn, hai trăm năm mươi sáu đồng). (Chưa bao gồm thuế GTGT)

Tài sản 02: 119.812.511 đồng (Một trăm mười chín triệu, tám trăm mười hai ngàn, năm trăm mười một đồng). (Chưa bao gồm thuế GTGT)

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/02/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 24/02/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: Tài sản 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ, tài sản 02: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 21/02/2023, ngày 22/02/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 23/02/2023, ngày 24/02/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Số 77 Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/02/2023, ngày 23/02/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 24/02/2023.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Tài sản 01: 43.000.000 đồng (Bốn mươi ba triệu đồng).

Tài sản 02: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 27/02/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

 

Nơi nhận                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí;                                                                 TRẦN THANH MINH

- Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline