THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 02 CHIẾC XE CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH SÓNG THẦN

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 02 CHIẾC XE CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH SÓNG THẦN
Ngày đăng: 04/10/2022 02:24 PM

 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

        Số: 31/TB-ĐGHDCN                             Bình Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng thần. Địa chỉ: Số 27 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá:  

Tài sản 01: Xe ôtô Honda Civic, biển kiểm soát: 61N-5608.

*Giá khởi điểm: 147.333.333 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm ba mươi ba đồng).

Tài sản 02: Xe ôtô Toyota Zace GL, biển kiểm soát: 61H-1809.

*Giá khởi điểm: 103.893.333 đồng (Một trăm linh ba triệu, tám trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm ba mươi ba đồng).

 - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07/9/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/9/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 01, tài sản 02: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 13/9/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/9/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 15/9/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Số 27 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15/9/2022, ngày 16/9/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/9/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

* Tài sản 01 : 29.400.000 đồng. (bằng chữ: Hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng./.).

* Tài sản 02: 20.700.000 đồng. (bằng chữ: Hai mươi triệu bảy trăm nghìn đồng./.)

- Thời điểm đấu giá:

* Đối với tài sản 01: 09 giờ 30 phút ngày 20/9/2022.

* Đối với tài sản 02: 10 giờ 00 phút ngày 20/9/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/                    

- Báo chí                                                 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam                                         TRẦN THANH MINH

 Chi nhánh KCN Sóng thần;                                                           

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                                 

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 2, ngày 05/9/2022

- Kỳ 2: Thứ 5, ngày 08/9/2022                                                                                

 

 

                                                                                                 

 

        

 

                                                                                

 

 

                                                                                                 

 

        

  

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline