THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ XE ÔTÔ TOYOTA CAMRY CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ XE ÔTÔ TOYOTA CAMRY CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 25/12/2022 11:17 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CHÍNH NGHĨA                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

      Số: 47/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Tầng 11, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Xe Ô tô Toyota Camry 2.4G biển số 61A-002.42 đời 2003.

- Số lượng: 01 chiếc

- Loại phương tiện: ô tô con

- Nhãn hiệu: Toyota

- Số loại: Camry 2.4G

- Số máy: 2AZ-1289011

- Số khung: ACV30-8002491

- Năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam

- Số người cho phép chở: 5 chỗ ngồi, 0 chỗ đứng, 0 chỗ nằm

- Loại nhiên liệu: Xăng

- Xe có hiệu lực đăng kiểm đến hết ngày: 08/09/2022

*Giá khởi điểm: 203.000.000 đồng (Hai trăm lẻ ba triệu đồng).

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 16/12/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 13/12/2022 đến ngày 14/12/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 15/12/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 16/12/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/12/2022, ngày 19/12/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 20/12/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 21/12/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                           TRẦN THANH MINH

- Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương;                                         

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP

                                                                                                                                                                                  

 

                                                              

                                                                                                  

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline