THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỶ NHÀ NƯỚC ( THEO DANH SÁCH ĐÍNH KÈM )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỶ NHÀ NƯỚC ( THEO DANH SÁCH ĐÍNH KÈM )
Ngày đăng: 28/02/2022 02:07 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

        Số: 02/TB-ĐGHDCN                             Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Kiểm tra sau thông quan- Tổng cục Hải quan. Địa chỉ: Số 9 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá : Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, gồm thành phẩm xe đạp các loại, linh kiện xe đạp, sản phẩm dở dang xe đạp chưa hoàn chỉnh (Theo danh sách đính kèm).

*Giá khởi điểm: 5.993.841.700 đồng (Năm tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn, bảy trăm đồng) .

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/01/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 10/02/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 08/02/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 09/02/2022 và ngày 10/02/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (Địa chỉ: Số 7/20 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận an, tỉnh Bình Dương).  

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/02/2022  đến 15 giờ 00 phút ngày 14/02/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 1.190.000.000 đồng .

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 15/02/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline