THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 09/05/2022 02:47 PM

                CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          CHÍNH NGHĨA                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số: 12/TB-ĐGHDCN                                                                                   Bình Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

              Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 3, khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 790 tang vật là dây chuôi đèn chiếu sáng ngoài trời các loại bị tịch thu do vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Quyết định số 304/QĐ-QLTT ngày 22/4/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

* Giá khởi điểm: 76.400.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.   

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/5/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 16/5/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/5/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/5/2022, 18/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/5/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15.000.000 đồng 

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 23/5/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

 

Nơi nhận                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                                           TRẦN THANH MINH

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

 

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 7, ngày 07/5/2022

- Kỳ 2: Thứ 4, ngày 11/5/2022

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline