THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LÀ 10 XE Ô TÔ TẬP LÁI CỦA TRUNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÍNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LÀ 10 XE Ô TÔ TẬP LÁI CỦA TRUNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÍNH DƯƠNG
Ngày đăng: 12/05/2023 09:29 AM

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHÍNH NGHĨA                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

                Số: 14/TB-ĐGHDCN                                          Bình Dương, ngày 11 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 369 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.    

Tài sản đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

 Giá trị thị trường 

 Đơn giá 

 Thành tiền 

1

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.60 đã qua sử dụng

01 xe

          44.250.000  

        44.250.000  

2

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.76 đã qua sử dụng

01 xe

          44.250.000  

         44.250.000  

3

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.92 đã qua sử dụng

01 xe

          21.600.000  

         21.600.000  

4

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.95 đã qua sử dụng

01 xe

          26.460.000  

         26.460.000  

5

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-119.41 đã qua sử dụng

01 xe

          26.460.000  

         26.460.000  

6

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-119.85 đã qua sử dụng

01 xe

          26.460.000  

         26.460.000  

7

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-122.36 đã qua sử dụng

01 xe

          26.460.000  

         26.460.000  

8

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-122.78 đã qua sử dụng

01 xe

          21.600.000  

         21.600.000  

9

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-122.96 đã qua sử dụng

01 xe

          26.460.000  

         26.460.000  

10

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-180.52 đã qua sử dụng

01 xe

          35.093.000  

         35.093.000  

 

Tổng cộng

 

 

   299.093.000  

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu, không trăm chín mươi ba ngàn đồng chẵn./.)

 

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 299.093.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín triệu, không trăm chín mươi ba ngàn đồng chẵn).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/05/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 26/05/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 23/05/2023, ngày 24/05/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 25/05/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 26/05/2023.

- Địa điểm xem tài sản: 369 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/05/2023, ngày 25/05/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/05/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 59.000.000 đồng (Năm mươi chín triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 29/05/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

Nơi nhận                                                                            GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Trung tâm Dịch vụ việc làm  tỉnh Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                      TRẦN THANH MINH                               

- Lưu HS,VP                                                                                                                 

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline