THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 02 XE Ô TÔ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 02 XE Ô TÔ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 28/03/2023 08:39 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CHÍNH NGHĨA                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

                  Số: 11/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Tầng 6, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương, Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.    

Tài sản đấu giá:

- Tài sản 01: Xe ô tô con 12 chổ ngồi, nhãn hiệu/số loại: Ford Transit biển kiểm soát 61F-0645, năm sản xuất 1999, giá bán xe không lưu hành (bán phế liệu).

- Tài sản 02: Xe Honda – Accord; biển kiểm soát 61F-0395, năm sản xuất 1993

Tổng giá khởi điểm:

- Tài sản 01: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

- Tài sản 02: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 28/03/2  023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Tài sản 01 là 50.000 đồng/01 bộ hồ sơ, Tài sản 02 là 100.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 23/03/2023, ngày 24/03/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 28/03/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương, Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/03/2023, ngày 29/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 30/03/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Tài sản 01 là : 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

Tài sản 02 là : 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 31/03/2023

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                                  

Nơi nhận                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương;                                    TRẦN THANH MINH

- Các điểm niêm yết theo qui định;          

- Lưu HS,VP                                                                                 

                                                                     

 

                                                              

                                                                                                  

 

        

 

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline