THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 02 LÔ TANG VẬT VPHC CỦA CỤC QLTT TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ 02 LÔ TANG VẬT VPHC CỦA CỤC QLTT TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 12/01/2023 02:13 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

         Số: 02/TB-ĐGHDCN                                  Bình Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

                                           THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 3, khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá:

Lô 01:

STT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, chủng loại, quy cách

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Tổng giá trị

(đồng)

01

Vali nhựa Size 24 inch do Trung Quốc sản xuất

Cái

10

1.100.000

11.000.000

Tổng cộng

 

10

 

11.000.000

Lô 02:

STT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, chủng loại, quy cách

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Tổng giá trị

(đồng)

01

Giấy tô màu, hiệu SUPERDOTS do Trung Quốc sản xuất

Hộp

240

50.000

12.000.000

Tổng cộng

 

240

 

12.000.000

 

* Giá khởi điểm:

Lô 01: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng).

Lô 02: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.   

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/01/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: Lô 01, 02: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 10/01/2023 đến ngày 11/01/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 12/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/01/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/01/2023, 12/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/01/2023.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Lô 01: 2.000.000 đồng.

Lô 02: 2.200.000 đồng.

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 16/01/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

 

Nơi nhận                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương;                                                    TRẦN THANH MINH

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline