THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ VẬT TƯ THÁO DỠ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ VẬT TƯ THÁO DỠ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP
Ngày đăng: 03/03/2023 03:41 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CHÍNH NGHĨA                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

              Số:08/TB-ĐGHDCN                                 Bình Dương, ngày 10  tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: UBND phường Tân Đông Hiệp. Địa chỉ: 34 Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: là vật tư tháo dỡ các khối nhà thuộc trụ sở UBND phường Tân Đông Hiệp, cụ thể như sau:

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Hiện trạng

Phương án xử lý

1

Toàn bộ phế liệu, sắt thép từ phá dỡ các trụ bê tông và sàn, dầm bê tông.

Tấn

20.5

Cong vênh

Bán phế liệu

2

Cửa sắt các loại, song chắc bằng sắt

Tấn

1.9

Cong vênh

Bán phế liệu

3

Tole các loại

Tấn

1

Cong vênh, mục nát

Bán phế liệu

4

Công tắc, ổ cấm, dây điện

Kg

70

Bể, hư vỏ

Bán phế liệu

 

* Giá khởi điểm: 121.515.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/02/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 24/02/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 21/02/2023, ngày 22/02/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 23/02/2023, ngày 24/02/2023.

- Địa điểm xem tài sản: 34 Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2023, ngày 27/02/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 28/02/2023.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 01/03/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

 

Nơi nhận                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí;                                                                  TRẦN THANH MINH

- UBND phường Tân Đông Hiệp;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline