THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ VẬT TƯ THÁO DỠ CỦA TRƯỜNG THPT TÂY NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ VẬT TƯ THÁO DỠ CỦA TRƯỜNG THPT TÂY NAM
Ngày đăng: 12/01/2023 02:09 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

        Số: 01/TB-ĐGHDCN                             Bình Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

                                            THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THPT Tây Nam. Địa chỉ: Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: vật tư tháo dỡ để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường THPT Tây Nam tại Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Tại chứng thư của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Thủ Dầu Một).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 72.736.000 đồng (Bảy mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng). Giá chưa bao gồm thuế VAT.

 - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/01/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ 

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 16/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/01/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/01/2023, ngày 27/01/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 30/01/2023.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 31/01/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0376915696 – Ms Trân.

 

Nơi nhận                                                                             GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí;                                                                                               TRẦN THANH MINH

- Trường THPT Tây Nam;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                 

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline