THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀI SẢN THANH LÝ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TÀI SẢN THANH LÝ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 29/06/2023 10:48 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CHÍNH NGHĨA                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

   Số: 28/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 439 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: là cân ô tô 80 tấn, năm đưa vào sử dụng 2008, chủng loại PFISTER WAAGEN.

*Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/6/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 11/7/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản : T 08 giờ 00 phút ngày 06/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 07/7/2023.

- Thời gian xem tài sản: ngày 10/7/2023, ngày 11/7/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Chi Cục Hải Quan KCN VietNam – Singapore. Địa chỉ: số 11 đường Hữu Nghị, phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/7/2023, ngày 12/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/7/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0939188177 (Lâm).

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                               GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/;

- Báo chí;

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;                                                         TRẦN THANH MINH

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline