THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ THANH LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHÀN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ THANH LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHÀN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC)
Ngày đăng: 06/07/2023 03:10 PM

     CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              CHÍNH NGHĨA                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

       Số: 33/TB-ĐGHDCN                                     Bình Dương, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 

                                               THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: số 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Quân đội (MIC). Địa chỉ: Tầng 5-6, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Xác xe nâng container rỗng Kalmar Reachstacket model DRD100-52S6 đã qua sử dụng và bị ảnh hưởng do cháy với các thông số kỹ thuật theo phụ lục số 01 đính kèm và được giao theo tình trạng hiện có.

- Số lượng: 01 (một) chiếc.

- Năm sản xuất: 2004.

- Xuất xứ: Châu Âu.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng, giá chưa bao gồm VAT).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 11/7/2023, ngày 12/7/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 13/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Depot Tân Cảng Mỹ Thủy, Đường K1, KCN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/7/2023, ngày 17/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/7/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 76.000.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu đồng).

- Thời gian/Địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 19/7/2023 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (căn cứ vào tình hình thực tế có thể thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá, Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá trước một ngày làm việc).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0939.188.177 – Mr.Lâm.       

Nơi nhận                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí;

- Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                        TRẦN THANH MINH                               

- Lưu HS,VP

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline