THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GỒM 12 XE Ô TÔ ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU (BÁN PHẾ LIỆU) CỦA CÔNG AN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN GỒM 12 XE Ô TÔ ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU (BÁN PHẾ LIỆU) CỦA CÔNG AN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN
Ngày đăng: 28/03/2023 08:35 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CHÍNH NGHĨA                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

      Số: 10/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: ấp Suối Sâu , xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Tài sản đấu giá: 12 xe ô tô đã có quyết định tịch thu (bán phế liệu) cụ thể như sau:

- Xe ô tô tải biển số 61C – 068.87 trọng lượng 3.100kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 29.450.000 đồng (Hai mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Xe ô tô tải biển số 50KT – 003.62 trọng lượng 2.130kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 20.235.000 đồng (Hai mươi triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn đồng)

- Xe ô tô tải biển số 54S – 0228 trọng lượng 1.860kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 17.670.000 đồng (Mười bảy triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)

- Xe ô tô ải biển số 54M -9100 trọng lượng 1.710kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 16.245.000 đồng (Mười sáu triệu, hai trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

- Xe ô tô tải biển số 47C – 061.52 trọng lượng 11.795kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 112.052.500 đồng (Một trăm mười hai triệu, không trăm năm mươi hai ngàn, năm trăm đồng)

- Xe ô tô tải biển số 61P – 2252 trọng lượng 2.950kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 28.025.000 đồng (Hai mươi tám triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

- Xe ô tô tải biển số 47C – 050.88 trọng lượng 8.610 kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 81.795.000 đồng (Tám mươi mốt triệu, bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

- Xe ô tô tải tự đổ biển số 51E – 020.00 trọng lượng 12.690kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 120.555.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

- Xe ô tô tải biển số 61C – 066.60 trọng lượng 2.130kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 20.235.000 đồng (Hai mươi triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn đồng)

- Xe ô tô tải biển số 93C – 088.19 trọng lượng 11.900kg đơn giá 9.500 đồng = giá trị 113.050.000 đồng (Một trăm mười ba triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng)

- Xe ô tô tải biển số 51C – 037.90 giá trị 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng)

- Xe ô tô tải biển số 47K – 9855 giá trị 73.150.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 659.462.500 đồng (Sáu trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/03/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 08/03/2023, ngày 09/03/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/03/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho giữ xe của Công an huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 13/03/2023, ngày 14/03/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 15/03/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 131.000.000 đồng (Một trăm ba mươi mốt triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 16/03/2023

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

                                                                                                               

Nơi nhận                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                             TRẦN THANH MINH

- Công an huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;     

- Lưu HS,VP                                                                                

                                                                     

 

                                                              

                                                                                                  

 

        

 

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline