THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VẬT TƯ, PHẾ LIỆU THU HỒI THANH LÝ 04 NGÔI NHÀ ( CỞ SỞ 2 ) CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VẬT TƯ, PHẾ LIỆU THU HỒI THANH LÝ 04 NGÔI NHÀ ( CỞ SỞ 2 ) CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
Ngày đăng: 28/02/2022 02:12 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

        Số: 01/TB-ĐGHDCN                             Bình Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Địa chỉ: Số 593 ĐLBD, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá : vật tư, phế liệu thu hồi thanh lý 04 ngôi Nhà (Cơ sở 2) của trường THPT Chuyên Hùng Vương tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 002/2021/FMA-HCM ngày 01/11/2021 của Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Năm Thành Viên).

*Giá khởi điểm: 850.000.000 VNĐ (Tám trăm, năm mươi triệu đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/01/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 20/01/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 18/01/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 19/01/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 20/01/2022.

- Địa điểm xem tài sản: tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.  

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/01/2022  đến 17 giờ 00 phút ngày 20/01/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 170.000.000 đồng .

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 25/01/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline