THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ KHỐI NHÀ MẶT TRẬN HIỆP AN

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ KHỐI NHÀ MẶT TRẬN HIỆP AN
Ngày đăng: 30/06/2022 03:38 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     

         Số: 18/TB-ĐGHDCN                                                                                           Bình Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân phường Hiệp An. Địa chỉ: Khu phố 04, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Tài sản đấu giá: Khối nhà Mặt trận phường Hiệp An.

Giá khởi điểm: 8.015.000 đồng (Tám triệu, không trăm mười lăm ngàn đồng).      

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.   

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/6/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 14/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 15/6/2022

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/6/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Khu phố 04, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.    

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2022, 17/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/6/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 1.600.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 22/6/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368.

 

                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                                      TRẦN THANH MINH

 

 

                                           

                                                                                                  

 

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline