THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LÀ 10 XE Ô TÔ TẬP LÁI CỦA TRUNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÍNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ LÀ 10 XE Ô TÔ TẬP LÁI CỦA TRUNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÍNH DƯƠNG
Ngày đăng: 06/07/2023 02:45 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

       Số: 30/TB-ĐGHDCN                                     Bình Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2023

 

                                    THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 369 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.    

Tài sản đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

 Giá trị thị trường 

 Đơn giá 

 Thành tiền 

1

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.60 đã qua sử dụng

01 xe

42.037.000

42.037.000

2

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.76 đã qua sử dụng

01 xe

42.037.000

42.037.000

3

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.92 đã qua sử dụng

01 xe

20.520.000

20.520.000

4

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-118.95 đã qua sử dụng

01 xe

24.607.000

24.607.000

5

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-119.41 đã qua sử dụng

01 xe

24.607.000

24.607.000

6

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-119.85 đã qua sử dụng

01 xe

24.607.000

24.607.000

7

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-122.36 đã qua sử dụng

01 xe

24.607.000

24.607.000

8

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-122.78 đã qua sử dụng

01 xe

20.520.000

20.520.000

9

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-122.96 đã qua sử dụng

01 xe

24.607.000

24.607.000

10

Xe ô tô tải tập lái biển kiểm soát 61C-180.52 đã qua sử dụng

01 xe

32.636.000

32.636.000

 

Tổng cộng

 

 

280.785.000

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng./.)

 

 

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 280.785.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 11/7/2023, ngày 12/7/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 13/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Địa điểm xem tài sản: 369 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/7/2023, ngày 13/7/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 17/7/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0939188177 – Mr Lâm.

Nơi nhận                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí;

- Trung tâm Dịch vụ việc làm  tỉnh Bình Dương;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                               TRẦN THANH MINH

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline