THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA VĂN PHÒNG HĐND-UBND THỊ XÃ BẾN CÁT

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA VĂN PHÒNG HĐND-UBND THỊ XÃ BẾN CÁT
Ngày đăng: 30/06/2022 03:06 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

         Số: 13/TB-ĐGHDCN                                                        Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát. Địa chỉ: Đường 30/4, Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương.

Tài sản đấu giá cụ thể như sau: thanh lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát.

*Giá khởi điểm: 52.996.000 đồng (Năm mươi hai triệu, chín trăm chín mươi sáu ngàn đồng).    

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/5/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 24/5/2022 đến ngày 25/5/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/5/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Đường 30/4, Khu phố 2, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2022, 27/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/5/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 10.500.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 01/6/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

 

Nơi nhận                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;          

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/              - Báo chí                                

- Văn phòng HĐND-UBND thị xã Bến Cát;                                    TRẦN THANH MINH

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                             

- Lưu HS,VP                                                                                

 

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 3, ngày 17/5/2022

- Kỳ 2: Thứ 6, ngày 20/5/2022

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline