THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÁI SẢN THANH LÝ (XE Ô TÔ NISSAN PRIMERA) CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU MÍA ĐƯỜNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÁI SẢN THANH LÝ (XE Ô TÔ NISSAN PRIMERA) CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU MÍA ĐƯỜNG
Ngày đăng: 30/06/2022 03:54 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 19/TB-ĐGHDCN                                                      Bình Dương, ngày 16 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Viện Nghiên Cứu Mía Đường. Địa chỉ: Phú An, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương.    

Tài sản đấu giá: xe ôtô NISSAN PRIMERA, biển kiểm soát số: 61A-003.91, Số máy: R-20-3618840, số khung: AP11U0421645, sản xuất năm 2000, thuộc sở hữu của Viện Nghiên cứu mía đường theo giấy chứng nhận đăng ký số: 012694 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/05/2015.  

Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).       

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/6/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/6/2022

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 28/6/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 29/6/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Phú An, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương.     

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/6/2022, 29/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/6/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 8.000.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 04/7/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0911820917 – Ms.Hoàn.

 

Nơi nhận                                                                                        GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu   gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                          TRẦN THANH MINH

- Viện Nghiên Cứu Mía Đường;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                               

 

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 6, ngày 17/6/2022

- Kỳ 2: Thứ 4, ngày 22/6/2022

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline