THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ THANH LÝ XE ÔTÔ CAMRY 2.4G CỦA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ THANH LÝ XE ÔTÔ CAMRY 2.4G CỦA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO
Ngày đăng: 09/05/2022 02:29 PM

               CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        CHÍNH NGHĨA                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số: 11/TB-ĐGHDCN                                                                     Bình Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2022

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy Phú Giáo. Địa chỉ: số 02 Hùng Vương, Phước Vĩnh, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá cụ thể như sau: Xe ôtô con, nhãn hiệu/số loại: Toyota – Camry 2.4G ACV30L – Jemnky, biển kiểm soát 61F-0991, năm sản xuất 2004, Việt Nam.

*Giá khởi điểm: 172.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm ngàn đồng).   

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.   

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/5/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 17/5/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/5/2022.

- Địa điểm xem tài sản: số 02 Hùng Vương, Phước Vĩnh, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2022, 19/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/5/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 34.000.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 24/5/2022

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

 

Nơi nhận                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                                                TRẦN THANH MINH

- Văn phòng Huyện ủy Phú Giáo;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

 

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 7, ngày 07/5/2022

- Kỳ 2: Thứ 4, ngày 11/5/2022

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline