THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ LÔ 51 XE Ô TÔ, MÔ TÔ CÁC LOẠI CỦA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ LÔ 51 XE Ô TÔ, MÔ TÔ CÁC LOẠI CỦA CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 23/08/2023 04:08 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

      Số: 52/TB-ĐGHDCN                                   Bình Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Tài sản đấu giá: Gồm 51 xe ô tô, mô tô các loại bán đăng ký lưu hành, bán phế liệu không được phép đăng ký, lưu hành và các loại máy móc, trang thiết bị… bán phế liệu, bán vật liệu vật tư thu hồi cụ thể như sau:

TT

Tên tài sản

ĐVT

S.L

Biển số

Giá khởi điểm

Hình thức thanh lý

1

Xe chữa cháy  ZIN 130

Chiếc

1

61A - 002.36

27,000,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

2

Xe chữa cháy Hyundai

Chiếc

1

61A - 005.29

49,072,500

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

3

Xe chữa cháy  ZIN 130

Chiếc

1

61A - 002.05

27,000,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

4

Isuzu nâng 5,5 T

Chiếc

1

61F - 1011

15,000,000

Bán đăng ký lưu hành

5

Uaz

Chiếc

1

61F - 0284

6,930,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

6

Jeep

Chiếc

1

61F - 0698

6,930,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

7

Uoat

Chiếc

1

61F - 0638

6,930,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

8

Jeep

Chiếc

1

61F - 0281

6,930,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

9

Isuzu tải

Chiếc

1

61F - 0960

12,000,000

Bán đăng ký lưu hành

10

IA3 31512

Chiếc

1

61F - 1028

7,200,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

11

Mitsubishi Pajero

Chiếc

1

61F - 0577

30,000,000

Bán đăng ký lưu hành

12

Chevrolet tahoe

Chiếc

1

61A - 005.31

60,000,000

Bán đăng ký lưu hành

13

Mitsubishi Pajero

Chiếc

1

61F - 1124

35,000,000

Bán đăng ký lưu hành

14

Toyota Zace GL

Chiếc

1

61A - 003.63

30,000,000

Bán đăng ký lưu hành

15

Toyota Corolla

Chiếc

1

61A - 000.11

25,000,000

Bán đăng ký lưu hành

16

Toyota Crown

Chiếc

1

61A - 004.39

40,000,000

Bán đăng ký lưu hành

17

Xe chữa cháy Isuzu

Chiếc

1

61A - 002.94

9,900,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

18

Kia chở phạm

Chiếc

1

61F - 1043

9,810,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

19

Mitsubishi Jolie

Chiếc

1

61A - 004.89

20,000,000

Bán đăng ký lưu hành

20

Kia CHỞ PHẠM

Chiếc

1

61F - 1042

9,810,000

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

21

Isuzu chở quân

Chiếc

1

61F - 0826

10,327,500

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

22

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1– 000.33

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

23

Daelim 125

Chiếc

1

61B - 003.43

2,000,000

Bán đăng ký lưu hành

24

Yamaha Novo

Chiếc

1

61C1- 000.03

1,000,000

Bán đăng ký lưu hành

25

JIAPENG JP 250cc

Chiếc

1

61A1 - 0690

15,000,000

Bán đăng ký lưu hành

26

Honda CB250

Chiếc

1

61A1 - 0559

40,000,000

Bán đăng ký lưu hành

27

Honda CB250

Chiếc

1

61A1 - 0558

40,000,000

Bán đăng ký lưu hành

28

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1– 000.10

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

29

Honda VT750RS

Chiếc

1

61A1- 000.08

60,000,000

Bán đăng ký lưu hành

30

Honda VT750RS

Chiếc

1

61A1- 000.09

70,000,000

Bán đăng ký lưu hành

31

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1- 000.28

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

32

Honda CB250

Chiếc

1

61A1 - 0551

40,000,000

Bán đăng ký lưu hành

33

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1- 000.27

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

34

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1- 000.12

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

35

Honda CB223S

Chiếc

1

61A - 000.14

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

36

Honda CB223S

Chiếc

1

61A - 000.15

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

37

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1- 000.16

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

38

Honda CB223S

Chiếc

1

61A- 000.21

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

39

Honda PL 150

Chiếc

1

61A1 - 0546

5,000,000

Bán đăng ký lưu hành

40

Angel X

Chiếc

1

61A1 - 0490

1,000,000

Bán đăng ký lưu hành

41

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1-000.03

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

42

Honda CB223S

Chiếc

1

61A1-000.02

27,000,000

Bán đăng ký lưu hành

43

Honda PL 150

Chiếc

1

61A1 - 0542

5,000,000

Bán đăng ký lưu hành

44

Honda Winner

Chiếc

1

61B1-002.45

5,000,000

Bán đăng ký lưu hành

45

Honda Super Dream

Chiếc

1

61A1 - 0309

445,500

Bán phế liệu, không được phép đăng ký, lưu hành

46

Yamaha Nouvo

Chiếc

1

61A1-0356

1,000,000

Bán đăng ký lưu hành

47

Honda Super Dream

Chiếc

1

61A1-0220

2,000,000

Bán đăng ký lưu hành

48

Yamaha Sirius

Chiếc

1

61B1-000.45

2,000,000

Bán đăng ký lưu hành

49

MotoStar

Chiếc

1

61B1-004.98

1,000,000

Bán đăng ký lưu hành

50

Yamaha Sirius

Chiếc

1

61A1 - 0324

2,000,000

Bán đăng ký lưu hành

51

Superdream

Chiếc

1

61A1 - 0312

2,000,000

Bán đăng ký lưu hành

52

Các loại máy móc, trang thiết bị bao gồm 542 (Năm trăm bốn mươi hai) danh mục

1

 

60,122,000

Bán phế liệu; bán vật liệu vật tư thu hồi

 

Tổng cộng

 

 

 

1,096,407,500

 

 

Bằng chữ

Một tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ bảy ngàn, năm trăm đồng.

* Giá khởi điểm: 1.096.407.500 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ bảy ngàn, năm trăm đồng).  

* Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/8/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 30/8/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 25/8/2023 , ngày 28/8/2023.

- Thời gian xem tài sản: ngày 29/8/2023, ngày 30/8/2023.

- Địa điểm xem tài sản: 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/8/2023, ngày 31/8/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 05/9/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 06/9/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0979.72.73.39 (Hiền).

 

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí.

- Công an tỉnh Bình Dương;                                                           

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                  TRẦN THANH MINH

- Lưu HS,VP.                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                        

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline