THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VPHC BỊ TỊCH THU CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Ngày đăng: 06/07/2023 02:54 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

       Số: 32/TB-ĐGHDCN                                     Bình Dương, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 

                                                 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Kiểm tra sau thông quan- Tổng cục Hải quan. Địa chỉ: Số 9 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.    

Tài sản đấu giá: tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm bán thành phẩm của tủ dùng trong nhà bếp, tấm ván ép MDF, đai ốc đã ren, chốt đai sắt, bản lề bằng sắt, thanh trượt bằng sắt, mâm xoay bằng sắt dây đai nhựa, dây đai sắt, keo trắng, mút xốp, băng keo, thùng giấy, màng PE (Theo danh sách đính kèm).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 456.161.400 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi mốt ngàn, bốn trăm đồng)

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ. 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 11/7/2023, ngày 12/7/2023 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 13/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 14/7/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (Địa chỉ: Số 7/20 Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận an, tỉnh Bình Dương).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/7/2023, ngày 17/7/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/7/2023.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 19/7/2023.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0939188177 – Mr Lâm.

Nơi nhận                                                                                   GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí;

- Cục Kiểm tra sau thông quan- Tổng cục Hải quan;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                        TRẦN THANH MINH                               

- Lưu HS,VP                                                                                                                 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline