THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ NHÀ (CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP) CỦA TRƯỜNG THPT TÂN PHƯỚC KHÁNH

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ NHÀ (CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP) CỦA TRƯỜNG THPT TÂN PHƯỚC KHÁNH
Ngày đăng: 30/06/2022 03:43 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 20/TB-ĐGHDCN                                                                                      Bình Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THPT Tân Phước Khánh. Địa chỉ: Đường Lý Tự Trọng, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương.

Tài sản đấu giá: là nhà (công trình sự nghiệp) của Trường THPT Tân Phước Khánh.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 24.740.000 đồng (Hai mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).

 - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/7/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 bộ hồ sơ 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 29/6/2022 đến ngày 30/6/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 01/7/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 04/7/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Đường Lý Tự Trọng, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2022, ngày 01/7/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/7/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 4.800.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 07/7/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0911820917 – Ms.Hoàn.

 

Nơi nhận                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                                             TRẦN THANH MINH

- Trường THPT Tân Phước Khánh;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

 

        

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 4, ngày 22/6/2022

- Kỳ 2: Thứ 2, ngày 27/6/2022

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline