THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ CÂY XANH CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA PHÚ, PHƯỜNG HÒA PHÚ

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ CÂY XANH CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA PHÚ, PHƯỜNG HÒA PHÚ
Ngày đăng: 25/12/2022 10:59 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

         Số: 42/TB-ĐGHDCN                                  Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường số 14, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một. Địa chỉ: Số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: là cây xanh của Trường trung học cơ sở Hòa Phú, phường Hòa Phú.

* Giá khởi điểm: 187.930.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.     

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/11/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 16/11/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 17/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/11/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Trường trung học cơ sở Hòa Phú. Địa chỉ:  Khu 2, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/11/2022, 21/11/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 22/11/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng)

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 23/11/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0376915696 – Ms.Trân.

 

Nơi nhận                                                                              GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                               TRẦN THANH MINH

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                                

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline