THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ VẬT TƯ THÁO DỠ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG THPT TÂY NAM

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ VẬT TƯ THÁO DỠ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG THPT TÂY NAM
Ngày đăng: 06/04/2022 10:29 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 08/TB-ĐGHDCN                                                                 Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THPT Tây Nam. Địa chỉ: Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: vật tư tháo dỡ các hạng mục công trình gồm nhà, cổng, hàng rào của Trường THPT Tây Nam tại Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (Tại chứng thư của Công ty TNHH Thẩm Định giá Sao Kim).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 59.500.000 đồng (Năm mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng). Giá chưa bao gồm thuế VAT.

 - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/4/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/4/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ 

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 08/4/2022 đến ngày 11/4/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/4/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/4/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.   

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2022.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 11.800.000 đồng

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 18/4/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0907929234 – Mrs Thủy).

 

Nơi nhận                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                                               TRẦN THANH MINH

- Trường THPT Tây Nam;

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                                 

- Lưu HS,VP                                                                                

 

        

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline