THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU
Ngày đăng: 10/07/2021 09:25 AM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

        Số: 03/TB-CTĐGHDCN                                                                   Bình Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: Tầng 2, Số 1113 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 439 Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

 Tài sản đấu giá : tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (theo danh sách đính kèm).

đấu giá tài sản túi xách, vải và nguyên vật liệu may ba lo túi xách

       *Giá khởi điểm: : 669.650.000 đồng ( Bằng chữ: Sáu trăm, sáu mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng);

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 22/7/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 20/7/2021 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 21/7/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 22/7/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Kho Chi Cục quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp - KP. Bình Đức, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/7/2021  đến 15 giờ 00 phút ngày 22/7/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 133.000.000 đồng.

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 27/7/2021.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. 

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 (hoặc 0909809898 – Minh).

 

                GIÁM ĐỐC

                

                                                                                                                                                         Trần Thanh Minh

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline