THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 02 LÔ SÀN GỖ CÓ VÁN ĐẾ CỦA CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH

THÔNG BÁO: ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 02 LÔ SÀN GỖ CÓ VÁN ĐẾ CỦA CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH
Ngày đăng: 30/06/2022 03:43 PM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CHÍNH NGHĨA                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

       Số: 21/TB-ĐGHDCN                                                         Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa. Địa chỉ: 56 Đường 14, KDC Hiệp Thành 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Hiệp Thành. Địa chỉ: 195 Nguyễn Tri Phương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một- Bình Dương.

Tài sản đấu giá:

+ Tài sản 01: 1.484.764.380 đồng (6.748,93)m2 sàn gỗ có ván đế MDF chống thấm nước veneer mặt gỗ Ash, căm xe,cherry Mỹ, chiu liu, chò chỉ, còng tía, còng trắng, gõ đỏ, hương, W.Oak, Walnut). Chi tiết đính kèm.

+ Tài sản 02: 742.122.000 đồng (2473,74) m2  sàn gỗ có ván đế gỗ tràm ghép veneer mặt căm xe, cherry VN, hương, W. Ash, W. Oak, Walnut). Chi tiết đính kèm.    

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

+ Tài sản 01: 1.484.764.380 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi bốn ngàn, ba trăm tám mươi đồng).

+ Tài sản 02: 742.122.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi hai triệu, một trăm hai mươi hai ngàn đồng).

  - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/7/2022.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 01, Tài sản 02: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ .

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 04/7/2022 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem tài sản: T 08 giờ 00 phút ngày 05/7/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 06/7/2022.

- Địa điểm xem tài sản: 195 Nguyễn Tri Phương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một- Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/7/2022, ngày 05/7/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/7/2022.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 296.000.000 đồng.

- Thời điểm đấu giá:

Đối với tài sản 01: 09 giờ 30 phút ngày 11/7/2022.

Đối với tài sản 02: 10 giờ 00 phút ngày 11/7/2022.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm ,điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa hoặc Chi nhánh Công ty Chính Nghĩa tại TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: 14 đường số 10, khu phố 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Người có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa – ĐT: 0274.3815368 hoặc 0911820917 – Ms.Hoàn.

 

Nơi nhận                                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu gia tài sản https://dgts.moj.gov.vn/;

- Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước https://taisancong.vn/

- Báo chí                                                                                          TRẦN THANH MINH

- Công ty TNHH Hiệp Thành;               

- Các điểm niêm yết theo qui định;                                                                                              

- Lưu HS,VP                                                                                

 

        

Thông báo 02 kỳ:

- Kỳ 1: Thứ 6, ngày 24/6/2022

- Kỳ 2: Thứ 4, ngày 29/6/2022

 

Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline