Nghị Định

Nghị Định

NGHỊ ĐỊNH 62/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.
Tìm kiếm
Thông tin - thông báo
Zalo
Hotline